Ås kooperativ skaper vi sammen!

 

Ås Kooperativ er drevet av frivillige medlemmer som sammen sørger for den daglige driften av kooperativet. Vi deler organisasjonen opp i to hoveddeler; Bua og grønnsakskoordinering. Frivillige i Bua er med i en av arbeidsgruppene og deltar på møter som omhandler driften av Bua. Koordineringsgruppa for grønnsaker har ansvaret for alt som har med grønnsaker å gjøre og består av 6 hovedansvarlige. Årsaken til denne oppdelingen er at Ås kooperativ består av to tidligere separate kooperativer som slo seg sammen i 2017. 

 

Vi har ingen ansatte i Ås kooperativ, men frivillige medlemmer får gratis medlemskap. 4 timer arbeid i måneden kvalifiserer til medlemskap.

 

Bli med!

Har du lyst til å bli med å drive kooperativet? Kom på et av våre åpne møter eller send en epost til kontakt@askooperativ.no. Dette er noe av det vi driver med:

 

 

Bua-sitter:

Bua betjenes av frivillige medlemmer i åpningstiden. Som Bua-sitter hjelper man kunder og betjener kassen. 

 

 

Innkjøp:

Vi har to innkjøpsgrupper; en for tørrvarer i Bua og en for grønnsakene. Som medlem i innkjøpsgruppene bestiller man varer og leter opp nye produsenter. Som innkjøpsansvarlig for grønnsakene han man tett kontakt med bøndene.

 

 

Økonomi:

Vi har to forskjellig økonomiansvarlige for Bua og resten av Ås Kooperativ. Viktige oppgaver er å betale regninger og holde oversikt over pengebruk.

 

 

Markedsføring og kommunikasjon:

Markedsføringsgruppa har ansvaret for sosiale medier og å spre budskapet til Ås Kooperativ.

 

 

Hage og bygg:

Hage og bygg er to grupper som har ansvaret for uteområdet til Bua.

 

 

Grønnsaksutlevering

Logistikken ved grønnsaksutleveringene håndteres av en ansvarlig i Bua og en ansvarlig i Sentrum. Disse passer på at alt går som det skal underveis og er kontaktpersoner dersom noe skulle oppstå.

 

 

Andre prosjekter:

Ås Kooperativ skapes av medlemmene. Er det noe du savner eller har du et prosjekt du ønsker å gjennomføre? Ta kontakt!

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte

Medlemsmøte

Oppussing av Bua i 2017

Oppussing av Bua i 2017

Grønnsaksutlevering

Grønnsaksutlevering

Informasjonsmøte om Ås kooperativ

Informasjonsmøte om Ås kooperativ