Nøkkeltall 2016

Sum

8 812

87 475

10 870

6 843

114 001

 

Inntekter

Medlemskap (44 stk)

Store poser (410 stk) 

Små poser (99)

Diverse*

Sum totalt

* Diverse: Poser til Progkunstfestival, velferdsmidler fra Samfunnet og direktesalg av egg

Sum

-101 558,00

-759,25

-3 969,00

-14 035,88

-2 777,00

-123 099,13

Utgifter

Poseinnhold

Omkostninger (DNB)

Tilbakebetalinger

Sosialt*

Diverse**

Sum total

 

*Sosialt: fem medlemsmøter, juleavslutning,

**Diverse: utstyr til web-gruppen, 2 kjøkkenvekter, 1 marker, driftsutgifter

 

Sum

-9 097

35 121

0,00

Totalt

Underskudd 2016*:

Saldo pr 01.01.17

Balanse Reg.meg. per 05.02.17**

 

* Stort underskudd grunnet stor regning for 2015 betalt i 2016 (7266 kr), økte utgifter til medlemsmøter hvor ingen ble dekt av SiÅS

Nøkkeltall 2015

Sum

12 935,00

95 130,00

5 910,00

121 544,25

Inntekter

Medlemskap (65 stk)

Poser (453 stk) 

Diverse*

Sum totalt

* Diverse: Grutensåpekursavgift, velferdsmidler fra Samfunnet og noen få
overskuddsposer

 

Sum

-74 818,44

-7 579,25

-6 410,00

-4 378,86

 -9 345,09

-102 531,64

 

Utgifter

Poseinnhold

Bruksgebyr

Tilbakebetalinger 

Sosiale arrangementer*

Diverse**

Sum total

 

*Sosialt: grutenkurs, medlemsmøter, julearrangement

**Diverse: nye kooperati-poser, utgifter ved stands og driftutgifter, utgifter til DNB

 

Sum

kr 19 022,61

55 327,38

 4 296, 60

Totalt

Overskudd 2015*:

Saldo pr 17.02.16

Balanse Reg.meg. per 17.02.16** 

 

* Stort overskudd grunnet stor regning betalt i 2016 (over 7000), årets julebord ikke inkludert, og økning i medlemstall.

*Registrermeg.no  sender ikke pengene over umiddelbart og noen ganger sender de for mye/lite slik at balansen vår hos registrermeg.no kan være positiv/negativ.

 

NØKKELTALL 2014

Last ned

Detail 4