NB!

Ås kooperativ består av to kooperativer som slo seg sammen i 2017. For å gjøre sammenslåingen gradvis er det av praktiske årsaker opprettholdt to administrasjoner. De to administrasjonene har separate økonomier, årsmøter og organisasjonsnummere. På sikt vil det være naturlig med en fullstendig sammenslåing.

 

Referater fra Ås kooperativ grønnsaker

 

Koordineringsmøter:

2017

2016

2015

2014

2013

 

Medlemsmøter og årsmøter:

2017

2016

2015

2014

 

 

Referater fra Ås Kooperativ BUA