Grønnsaker

 
Ramme Gård  Ramme gård ligger i Hvitsten og der står helhet og bærekraft sentralt. De har drevet økologisk siden 1986 og all matproduksjon foregår uten bruk av giftige sprøytemidler og kunstgjødsel. Ramme tar også vare på sjeldne husdyrraser.

Ramme Gård

Ramme gård ligger i Hvitsten og der står helhet og bærekraft sentralt. De har drevet økologisk siden 1986 og all matproduksjon foregår uten bruk av giftige sprøytemidler og kunstgjødsel. Ramme tar også vare på sjeldne husdyrraser.

Linnestad Gård  Morten og Taraneh er femte generasjon på Linnestad gård på Ås og har drevet den sammen med en håndfull NMBU-studenter siden 2016. De dyrker grønnsaker og bær uten sprøytemidler og har i tillegg honning og Trønderkaniner. De jobber med å bli en sertifisert økologisk gård.

Linnestad Gård

Morten og Taraneh er femte generasjon på Linnestad gård på Ås og har drevet den sammen med en håndfull NMBU-studenter siden 2016. De dyrker grønnsaker og bær uten sprøytemidler og har i tillegg honning og Trønderkaniner. De jobber med å bli en sertifisert økologisk gård.

Dysterjordet andelslandbruk  Dysterjordet andelslandbruk holder til i Ås sentrum med 150 andelshavere. Produksjonen drives etter økologiske retningslinjer, organisert av en ansvarlig gartner. Andelshaverne bidrar med grønnsaksdyrkingen og høster grønnsaker til eget bruk. Ås kooperativ kjøper i blant overskuddsgrønnsaker slik at de ikke går til spille.

Dysterjordet andelslandbruk

Dysterjordet andelslandbruk holder til i Ås sentrum med 150 andelshavere. Produksjonen drives etter økologiske retningslinjer, organisert av en ansvarlig gartner. Andelshaverne bidrar med grønnsaksdyrkingen og høster grønnsaker til eget bruk. Ås kooperativ kjøper i blant overskuddsgrønnsaker slik at de ikke går til spille.

 

Andre produkter